ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ BETON

Οι Μηχανικοί της CONCRETAN έχουν σχεδιάσει 6 Γραμμές Παραγωγής σε 4 διαφορετικά Εργοστάσια Βαρειάς Προκατασκευής (ΒΕΤΟΝ) στην Ελλάδα και σε 3 διαφορετικά εργοστάσια στο Εξωτερικό με τεχνολογίες που οδήγησαν και στην (σπάνια) απόκτηση Έγκρισης Συστήματος προκατασκευής ΒΕΤΟΝ για πολυώροφα κτίρια μέχρι και 15 ορόφων σε χώρα του εξωτερικού με εντονότατο σεισμικό κίνδυνο.

Αυτή η εμπειρία της πραγματοποίησης των σχεδιασμών σε συνδυασμό με το πολύ ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο της ομάδας των Μηχανικών μας είναι που εξασφαλίζουν των επιτυχία των παρεχομένων Υπηρεσιών.