ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επισκευές και Ενίσχυση Κατασκευών

Μέσα στα 3000 επισκευαστικά έργα που ολοκληρώσαμε στην Ελλάδα περιλαμβάνονται έργα όπου εφαρμόσαμε όλες τις διεθνώς Γνωστές Τεχνικές. Δηλαδή:

  • Ρητινενέσεις
  • Τσιμεντενέσεις
  • Εκτοξευόμενο ΒΕΤΟΝ (Gunite)
  • Πολυμερικό ΒΕΤΟΝ
  • Αγκύρια πάσης μορφής
  • Μικροπάσσαλοι
  • Εξωτερική Προένταση με τένοντες χωρίς συνάφεια
  • Επικολλητά χαλύβδινα ελάσματα και ανθρακονήματα
  • Ολόσωμη μετάθεση με συστήματα υδραυλικών γρύλλων υψηλής πίεσης

Το επιστέγασμα όμως όλων αυτών είναι η ανάπτυξη του ΒΕΤΟΝ και των κονιών υπεραντοχής που οδηγούν στο χαμηλώτερο κόστος και την ύψιστη ποιότητα εν σχέσει με όλες τις τεχνικές αύξησης διατομών με μανδύες.