ΒΕΤΟΝ και ΚΟΝΙΕΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ

Το ΒΕΤΟΝ και οι ΚΟΝΙΕΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ είναι μείγματα που σχεδιάζονται με στόχο την μέγιστη απόδοση για κατασκευή Μανδυών. Η εφελκυστική αντοχή φθάνει να είναι υψηλότερη έως και 37%, και η αντοχή συνάφειας με υπάρχον ΒΕΤΟΝ έως και 55% υψηλότερη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικού ΒΕΤΟΝ, GUNITE ή ένσακκων κονιών τσιμέντου ενώ η διαπερατότητα (που επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα την αντοχή σε περιβαλλοντολογικές δράσεις) μειώνεται έως και 77% με αποτέλεσμα την εξαιρετική αντοχή και σε διαβρωτικούς παράγοντες.

Οι Μηχανικοί της CONCRETAN ασχολούνται με το θέμα εδώ και δέκα χρόνια και έχουν εφαρμόσει την συγκεκριμένη Τεχνολογία σε πλήθος έργων.