ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Η CONCRETAN αποτελεί μέλος του σύγχρονου σχηματισμού δράσης του ομίλου ΕΤΑΝ που από το 1967 δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις κατασκευές ΒΕΤΟΝ από κάθε πλευρά, δηλαδή στη Μελέτη – Έρευνα – Κατασκευή – Επισκευή και Βιομηχανοποιημένη Δόμηση (προκατασκευή).